Versión de Macromedia Flash Player no actualizada Este sitio Web utiliza el software Macromedia®FlashTM. Tiene una versión antigua de Macromedia Flash Player que no puede reproducir el contenido que hemos creado.
ERV Arquitectes Associats, empresa consultora amb seu a Barcelona, fou constituïda a partir de professionals amb experiència en planejament urbà, rehabilitació de centres històrics i edificació. Per tal de potenciar la capacitat de treball dels seus professionals compta amb un nucli central que dóna suport i coordina els equips en els diferents aspectes professional. A això cal afegir professionals i empreses consultores amb experiència pròpia amb qui s’ha establert un marc de col•laboració, formant un equip pluridisciplinar dedicat a l’àrea del Planejament Urbà i Edificació.
ERV Arquitectes Associats, consultora con sede en Barcelona, se constituyó a partir de profesionales con experiencia en planeamiento urbano, rehabilitación de centros históricos y edificación. Para potenciar la capacidad de trabajo de sus profesionales cuenta con un núcleo central que apoya y coordina a los equipos en los diferentes aspectos profesionales. Añadir a ello profesionales y empresas consultoras con experiencia propia con quien se ha establecido un marco de colaboración, formando un equipo pluridisciplinar dedicado al área del Planeamiento Urbano y Edificación.
ERV Arquitectes Associats consulting firm established in Barcelona, was founded starting from a group of consultants and professionals with experience in urban planning, rehabilitation of historical centers and construction. To improve its capacity of work has a central nucleus which support and coordinate teams in different professional aspects. It can added a group of professionals and consultant firms with own and complementary experience, establishing with them a collaboration program, and constituting a multi-disciplinary team dedicated to Urban Planning and Construction
Erv, arquitectes, Eduard rodriguez villaescusa, Eduard rodriguez i villaescusa, eduard, rodriguez, villaescusa, arquitectura, urbanisme, rehabilitació, centres històrics, planejament, edificació, consultor, consultoria, consultor bid, urbanització
erv-arquitectos.com, erv, arquitectos, Eduardo rodriguez villaescusa, erv arquitectos asociados, Eduardo, rodriguez, villaescusa, arquitectura, urbanismo, rehabilitación, centros históricos, planeamiento, edificación, consultor, consultoría, consultor bid, urbanización
erv-arquitectos.com, erv, arquitectos, Eduardo rodriguez villaescusa, erv arquitectos asociados, Eduardo, rodriguez, villaescusa, architecture, town planning, urban development, restoration, historical centres, urban planning, edification, consultant, consultancy, consultant iadb, urbanisation